Medya İlişkilerinde Temel İlke ve Yöntemler

Eğitim Süresi: 
6 Saat (1 Gün)
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
500.00
TL

Eğitimin Amacı

Katılımcıların medyanın işlevi, işleyişi, etkileri konularında gerçekçi bilgiler edinmelerine, dolayısıyla medya ile iletişimlerini doğru ve istenen düzlemde sürdürmelerine yardımcı olmak; konu ile ilgili temel bilgi ve teknikleri kullanabilmelerine katkıda bulunmak.

Eğitimin İçeriği

  • Medya ile ilişkilerin yöntemleri
  • Medya ilişkilerini yürütecek kişi  / birim hangi bilgi ve özelliklere sahip olmalı?
  •  Haber çeşitleri / konuları
  • Medya türüne uygun basın bültenleri, içerik ve biçim
  • Basın toplantısı ve diğer yöntemler; neden / ne zaman / nasıl?
  • Kriz döneminde medya ilişkilerinin önemi
  • İnternet ve sosyal medyayı  ‘ciddiye almak’
  • Örnek, uygulama ve öneriler

 

Eğitmen Profili

Itır Ersoy

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1975 yılında AİTİA İşletme Bölümü’nü bitirdi. Aralarında Nurus Grup, Polen Halkla İlişkiler, Computer Products, Marj Halkla İlişkiler, Karacan Yayınları, Gelişim Yayınları, UFD-Uluslararası Fuar Dekorasyon, Grolier Internatıonal Inc.’ın da bulunduğu birçok kurumda iletişim danışmanı, halkla ilişkiler koordinatörü, etkinlik sorumlusu vb. olarak görev aldı. LSPR (London School of Public Relations) Ankara Koordinatörlüğünü yaptı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Yüz yüze İlişkiler ve Beden Dili”, “Halkla İlişkiler Yazarlığı”, “Medya İlişkileri Teknikleri” ve “İmaj Yönetimi” dersleri verdi. Ankara, Hacettepe, TOBB ve Çankaya Üniversiteleri ile Bilsit-AHLA Uluslararası Eğitim Kurumu ve AHİD-Ankara Halkla İlişkiler Derneği sertifika programlarında öğretim elemanı, eğitim koordinatörü, program sorumlusu vb. görevlerinde bulundu. (Dönemsel programlar için sürmektedir.) Pek çok kurum ve organizasyon ile medyada, eğitim, konferans, panel, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler çerçevesinde eğitmen, konuşmacı, yönetici olarak yer aldı.

GÜ İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olmasının yanı sıra, aralarında STÖ, özel sektör ve meslek kuruluşları yöneticileri, yerel yöneticiler ve yönetici adaylarının bulunduğu kişilere “Kişisel İfade ve İmaj / Medya İlişkileri / Organizasyon” ana başlıklarında kişisel danışmanlık; farklı sektörlerden kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri’ne “Stratejik İletişim”, “Kurumsal İletişim”, “Halkla İlişkiler” konularında stratejik iletişim danışmanlığı çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca küçük / türdeş gruplara ve kişilere yönelik, özel kurgulanmış eğitimler vermektedir.

AÜ-Ataum, MPM, KalDer, LPM-Yaşam Performansı Yönetimi vb. eğitim / danışmanlık kurumlarının eğitici listelerinde yer almaktadır.

Uzmanlaştığı konular: Stratejik İletişim / Halkla İlişkiler / Kurumsal İletişim / Kurumsal Kimlik Kurumsal Kültür / Kişilerarası İlişkiler - Etkili İletişim Becerileri / Anlatım ve Sunum Becerileri Medya İlişkileri Yöntemleri / Pazarlama İletişimi / Kriz İletişimi / Kişisel İfade-Kişisel İmaj Kurumlarda Sosyal Davranış ve Protokol / Eğiticinin Eğitimi