Medya İlişkilerinde Temel İlke ve Yöntemler

Bu eğitim için ön kayıt alıyoruz, hemen ön kaydınızı yapın, eğitim açıldığında size haber verelim.
Eğitim Süresi: 
6 Saat (1 gün)
Eğitim Günleri: 
18 Şubat 2017 Cumartesi
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
500.00
TL
Medya İlişkilerinde Temel İlke ve Yöntemler Eğitimi 18 Şubat 2017 tarihinde TEDÜ-SEM Eğitim Salonu'nda Saat 10.00'da başlayacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, katılımcıların medyanın işlevi, işleyişi, etkileri konularında gerçekçi bilgiler edinmelerine, dolayısıyla medya ile iletişimlerini doğru ve istenen düzlemde sürdürmelerine yardımcı olmak; konu ile ilgili temel bilgi ve teknikleri kullanabilmelerine katkıda bulunmaktır.

Katılımcıların ansızın ya da ardı ardına gelen sorulara yanıt verebilme yeteneklerini keşfederek  krizlerde ne gibi yöntemler izlemeleri gerektiğini  fark edeceklerdir. Ya da istenmeyen bir imajdan kurtulmak ve  tercih edilen bir imaja bürünmek için neler yapılması gerektiği anlatılacaktır.

 Eğitimin İçeriği

 • Medya ile kurulacak olan ilişkilerin yöntemleri nelerdir ve neler olmalıdır?
 • Medya ilişkilerini yürütecek kişi veya birim hangi bilgi ve özelliklere sahip olmalı ve  ne gibi kriterlere göre belirlenmelidir?
 • Günümüz medyasında kullanılan haberlerin çeşitleri ve konuları nelerdir?
 • Medya türüne uygun basın bültenlerinin içerik ve biçimleri nelerdir?  Öncelikli olarak dikkat edilmesi gerekenler neler olmalıdır?
 • Basın toplantısı ve diğer yöntemler; neden? / ne zaman? / nasıl?
 • Basın toplantısı ve diğer uygulanan yöntemlerin kurgusal olarak bize katkısı nelerdir?
 • Kriz dönemlerinde medya nasıl kullanılmalıdır? Bu dönemlerde medya ile olan ilişkiler nasıl bir önem arz etmektedir?  Kriz döneminde medya ilişkilerinin önemi nedir?
 • Günümüzde İnternet ve sosyal medya her alanda kendini göstermektedir. Hangi yönleriyle İnternet ve sosyal medya önemsenmelidir?
 • Konu ile ilgili örnekler, uygulamalar ve öneriler neler olabilir?

 

Hedef Kitle

 • Kurum sözcüleri,
 • Halkla iletişim kuran kurum yönetici ve temsilcileri
 • Kriz anında sorulara muhatap olabilecek departman yetkilileri
 • Birebir iletişim ve pazarlama çalışmaları yapanlar
 • Sosyal mecrada aktif olanlar

 

Eğitmen Profili

 Itır Ersoy

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1975 yılında AİTİA İşletme Bölümü’nü bitirdi. Aralarında Nurus Grup, Polen Halkla İlişkiler, Computer Products, Marj Halkla İlişkiler, Karacan Yayınları, Gelişim Yayınları, UFD-Uluslararası Fuar Dekorasyon, Grolier Internatıonal Inc.’ın da bulunduğu birçok kurumda iletişim danışmanı, halkla ilişkiler koordinatörü, etkinlik sorumlusu vb. olarak görev aldı. LSPR (London School of Public Relations) Ankara Koordinatörlüğünü yaptı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Yüz yüze İlişkiler ve Beden Dili”, “Halkla İlişkiler Yazarlığı”, “Medya İlişkileri Teknikleri” ve “İmaj Yönetimi” dersleri verdi. Ankara, Hacettepe, TOBB ve Çankaya Üniversiteleri ile Bilsit-AHLA Uluslararası Eğitim Kurumu ve AHİD-Ankara Halkla İlişkiler Derneği sertifika programlarında öğretim elemanı, eğitim koordinatörü, program sorumlusu vb. görevlerinde bulundu. (Dönemsel programlar için sürmektedir.) Pek çok kurum ve organizasyon ile medyada, eğitim, konferans, panel, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler çerçevesinde eğitmen, konuşmacı, yönetici olarak yer aldı.

GÜ İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olmasının yanı sıra, aralarında STÖ, özel sektör ve meslek kuruluşları yöneticileri, yerel yöneticiler ve yönetici adaylarının bulunduğu kişilere “Kişisel İfade ve İmaj / Medya İlişkileri / Organizasyon” ana başlıklarında kişisel danışmanlık; farklı sektörlerden kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri’ne “Stratejik İletişim”, “Kurumsal İletişim”, “Halkla İlişkiler” konularında stratejik iletişim danışmanlığı çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca küçük / türdeş gruplara ve kişilere yönelik, özel kurgulanmış eğitimler vermektedir.

AÜ-Ataum, MPM, KalDer, LPM-Yaşam Performansı Yönetimi vb. eğitim / danışmanlık kurumlarının eğitici listelerinde yer almaktadır.

Uzmanlaştığı konular: Stratejik İletişim / Halkla İlişkiler / Kurumsal İletişim / Kurumsal Kimlik Kurumsal Kültür / Kişilerarası İlişkiler - Etkili İletişim Becerileri / Anlatım ve Sunum Becerileri Medya İlişkileri Yöntemleri / Pazarlama İletişimi / Kriz İletişimi / Kişisel İfade-Kişisel İmaj Kurumlarda Sosyal Davranış ve Protokol / Eğiticinin Eğitimi