Mehmet Onur Fen

Mehmet Onur Fen, matematik ve fizik (çift anadal) lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almış olup, Eylül 2013 tarihinde aynı üniversitenin matematik doktora programından mezun olmuştur. Altı yıl süre ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmasının yanı sıra kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi'nde birer dönem yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Dr. Fen ayrıca Kasım 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında Neuroscience Institute, Georgia State University'de doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Dr. Fen'in araştırma alanları arasında kaotik dinamik sistemler, impalsif diferansiyel denklemler, fonksiyonel diferansiyel denklemler ve sinir ağlarının matematiksel modelleri yer almaktadır.