Melis Hunt

Dr. Hunt Makina Mühendisliği alanında lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden aldı. Yüksek lisans derecesini yine Makina Mühendisliği alanında Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den 2005 yılında, doktora derecesini Makina Mühendisliği ve Malzeme Bilimi alanında Mines Paristech’ten aldı. Lisans üstü öğrenimi sırasında MIT ve Paristech’te araştırma ve öğretim asistanı olarak görev yaptı. TED Üniversitesi’ne katılmadan önce MIT’de araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Araştırma ilgileri, katı cisim mekaniği ve çok ölçekli modellemeye odaklanmaktadır. Bilimsel makaleleri Journal of Applied Mechanics ve Nano Letters gibi uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır.