Meltem Huri Baturay

Doç. Dr. Meltem Huri Baturay, lisans eğitimini 1997 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini yine Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Programı’ndan 2001 yılında almıştır. Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programında 2007 yılında tamamlayan Baturay, doçentlik unvanını 2012 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almıştır. 2011 yılında ABD, Florida State Üniversitesi, Eğitim Psikolojisi ve Öğrenme Sistemleri programında misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Öğretim tasarımı, web-tabanlı dil eğitimi, uzaktan eğitimde farklı yöntemlerin uygulanması, MOOCs, eğitimde sosyal medya kullanımı üzerine çalışmalar yapan Baturay’ın ilgili konularda uluslararası ve SSCI indeksli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Baturay, ayrıca TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. Baturay’ın multimedya ve video-destekli eğitim materyalleri geliştirilmesi konularında gerçekleştirdiği projeler bulunmaktadır.