Müge Çelik Örücü

Orta ve Lise egitimini TED Ankara Kolej’inde alan Müge ÇELİK ÖRÜCÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü Lisans Programını bitirdikten sonra aynı bölümde Yüksek Lisans araştırmalarını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını 1997 yılında elde etmiştir. Aynı yıl içerisinde engelli çocukların eğitimine dair bir Özel Eğitim Kurumu’nda aldığı görev sonrasında, ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi (SRM) Psikiyatri Kliniği’nde, Psikiyatristler eşliğinde ve ekibi ile beraber, öğrenci ve personele yönelik, ağırlıklı olarak bireysel psikoterapi tedavileri gerçekleştirmesi yanı sıra birey ve yaşadıklarına dair konularda seminerler, grup uygulamaları yapmış ve hizmet içi eğitimler vermiştir. Alandaki uygulamalarına katkı açısından, yenilikçi öğretileri takip ederken, EMDR, Bilişsel-Davranışsal Terapi ve benzeri yönemler ile ilgili eğitimler almış, uluslararası geçerliliği tanınan sertifikalara  hak kazanmıştır.

 

Uygulama görevi esnasında elde ettiği veri ve bilgi birikimini kullanarak, özellikle “Üniversite Öğrencilerinin Yaşadığı Stres ve Başa Çıkabilme Yöntemleri” üzerine akademik çalışmalarına devam etmiş, kazandığı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bursu ile 2001-2002 yılları arasında Ohio State Üniversitesi Kaygı ve Stres Bozuklukları Kliniği’nde Ziyaretçi Araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuş ve ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında kabul gören tezini sunarak, 2005 yılında Doktora derecesini elde etmiştir. Ayrıca bu konudaki çalışmalarını yurtdışı yayınlarda makale haline getirmiş, ulusal ve uluslararası kongrelerde poster ve bildiri olarak görüş ve bulgularını sunmuştur.

 

2012 yılına kadarki dönemde, akademik ve uygulama çalışmalarının yanı sıra, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde tamamladığı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ardından, idari alanda, SRM bünyesinde İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi olarak sorumluluk almış, seçme-değerlendirme-işe yerleştirme ve performans yönetimi uygulamalarında Rektörlük seviyesinde Üniversite Yönetimi ile beraber çalışmıştır.

 

1999 Marmara Depremi sonrası “Ruh Sağlığı Acil Müdahele Ekibi” içerisinde Ekip Başkanı olarak görev alarak, “Tramva Sonrası Stres Bozukluğu” bilgi ve eğitimini uygulama ve depremzedelere yardım etme şansı bulmuştur. Ayrıca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yapılan davet ile, 2007-2009 yılları arasında, kendi belirlediği ve gündem dahilindeki içerik çerçevesinde canlı yayına çıkmış, sorulara cevap vermiş ve halk ruh sağlığına katkıda bulunmuştur.  

1997-2011 yılları arasında kamu hizmetinde geçirdiği verimli akademik, uygulama ve idari görevlerinde biriktirdiği tecrübeye takiben, TED Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam etmekte olan Müge ÇELİK ÖRÜCÜ, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir.