Murat Ekin İnce

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden 2016 yılında aldı. Temel mühendislik eğitimine ek olarak belirtilen konularda çalışmalarını tamamladı.

  • Mikro Elektronik Sistemler İçin Termal Mühendislik
  • Yenilenebilir Enerji Sistemleri
  • Buhar Santrali Mühendisliği
  • İçten Yanmalı Motorlar
  • Mühendislik Ekonomisi ve Üretim Yönetimi
  • Mühendislik Sistemlerinin Termodinamik İkinci Yasaya Göre İncelenmesi
  • Yakıt Pilleri
  • İleri Derece Isı Transferi
 
Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliğinde Isıl Güneş Teknolojileri alanında Yüksek Lisans çalışmalarına başladı.