Murat Yıldız

Ankara’da 1971 yılında doğmuştur. Lise öğrenimini Akçaabat lisesinde tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Orman Mühendisi olarak mezun olmuştur. Ardından KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden "Dünyada Doğal Yaşlı Orman Kavramı ve Doğu Karadeniz Ormanlarına Bu Yönden Yaklaşım" konulu teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans süresince Koruma ve Entomoloji Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ardından farklı sektörlerde çalışma hayatını sürdürmüştür. Orman Ürünleri sektörü, Teknoloji, eğitim, kamu projeleri gibi yapılarda yönetici kademelerde kalite, iş geliştirme, yönetim iletişimi odaklı görevler aldıktan sonra 2009 yılında kendi danışmanlık şirketi Anturia’yı kurmuştur. Aynı tarihlerde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora programı ile aynı konular üzerine çalışan Anturia Danışmanlık bünyesinde başta doğal alanların korunma ve yönetimi konularında çalışan kamu kurumlarına bir anlamda sosyal ar-ge sayılabilecek hizmetler sunmuştur. "Doğa Koruma ve Ormancılıkta Kamudaki Karar Vericilerin Çevre Etiği Algısının Uygulamalı Etik Açısından Değerlendirilmesi" üzerine verdiği doktora tezinde ele aldığı konular ile ilgili yenilikler üretmekte, Anturia Çevre Etiği Okulu programıyla yurt içi ve dışında eğitimler seminerler ve projeler sürdürmektedir. Doğal alanların araştırılması üzerine teknolojik inovasyon projeleri üretmekte ve ileri teknoloji geliştirme firmalarına bu alanlarla ilgili mentorluk yappmaktadır. Ayrıca Çevre Etiği Felsefesi, Doğal Yaşlı Ormanlar ve Anıt Ağaçlar üzerine TRT Haber kanalında yayınlanan KADİM adlı belgeselin danışmanı, anlatıcısı ve metin yazarıdır. Orman Mühendisleri Odası ve Dünya Etik Eğitimi Birliği üyesidir. Doğa ve hayatın içinden temalarla besteler üreten Kaçkar Illusion orkestrasının kurucu üyesi ve genel yönetmenidir.