Nazire Nergiz Dinçer

Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) planlama uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi’nde iktisat alanında doktora derecesini tamamlamıştır. University of California, Berkeley’de iki yıl (2005-2006 ve 2010-2011 yılları) misafir araştırmacı olarak doktora sonrası araştırmalarını sürdürmüştür. DPT’de çalışırken aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çeşitli üniversitelerde ekonomiye giriş, parasal iktisat, uluslararası iktisat ve istatistik dersleri vermiştir. 

Araştırma alanları arasında para politikası, döviz kuru ve sermaye hareketleri, merkez bankacılığı, kurumsal iktisat, bankacılık denetim ve gözetimi, uluslarası iktisat ve ekonomik büyüme yer almaktadır.