Nevin Solak

Nevin Solak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora derececisini 2015 yılında almıştır. Sosyal psikoloji alanında “Sistemi Meşrulaştırma Sürecinde  Duyguların ve Duygu Düzenlemesinin Rolü” konulu doktora tezini Prof. Nebi Sümer ve Prof. John T. Jost (ortak-danışman) danışmanlığında yürütmüştür. 2011-2012 akademik yılında New York University Psikoloji Bölümü'nde ziyaretçi doktora öğrencisi olarak bulunmuştur.  2014 Mart-2016 Ekim yılları arasında Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya’da ve the Hebrew University of Jerusalem’de postdoktora çalışmalarını Prof. Eran Halperin ve Prof. Maya Tamir danışmanlığında gerçekleştirmiştir. 2017 Ocak ayından beri TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Sosyal ve politik psikoloji alanlarında çalışmalar yapan Nevin Solak’ın araştırmaları, gruplar arası ilişkilerde, sosyal adalette, kollektif eylemde ve gruplar arası çatışmalarda duygu süreçlerinin (örn., duygular, duygu düzenlemesi, duygu ifadeleri vb.) rolü üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, yoksulluk,  sosyal statü, güç, işsizlik, toplumsal cinsiyet ve iş güvencesizliği gibi olguların sosyal psikolojik nedenleri ve sonuçları da Nevin Solak’ın çalışma konuları arasında yer almaktadır.