Özer, S. (2008) “Bir İnsan Çiz Testinde Çocukların Performanslarında Cinsiyet ve Sosyal Etkiler”, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 164-164, İstanbul, 2008.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.h.- Conference papers with proceedings
Özer, S. (2008) “Bir İnsan Çiz Testinde Çocukların Performanslarında Cinsiyet ve Sosyal Etkiler”, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 164-164, İstanbul, 2008.
TEDU Authors: 
Nur Serap Özer