Özer, S. (2016). Çocuklarla bilişsel davranış terapileri ve Oyun. Dost, Kafesçioğlu & Tahiroğlu (Ed.). “Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun”

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • ii. Accepted
Özer, S. (2016). Çocuklarla bilişsel davranış terapileri ve Oyun. Dost, Kafesçioğlu & Tahiroğlu (Ed.). “Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun”
TEDU Authors: 
Nur Serap Özer