Özer, S. & Özer, K. (2010). “Durumsal-Sürekli Depresyon Ölçeğinin Birleşen, Yapı ve Zamandaş Geçerliği” Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29, 36-75

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.d.- Articles in refereed journals NOT listed by Thompson Reuters Citation Indices
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Özer, S. & Özer, K. (2010). “Durumsal-Sürekli Depresyon Ölçeğinin Birleşen, Yapı ve Zamandaş Geçerliği” Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29, 36-75
TEDU Authors: 
Nur Serap Özer