Özkan Kale

Özkan Kale lisans derecesini 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans ve doktora derecelerini de 2009 ve 2014 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ nden almıştır. 2017 yılında TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ ne katılmadan önce 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve 2016 yılında da Rice Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’ nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalar yürütmüştür. Özkan Kale’ nin araştırma konuları kuvvetli yer hareketi kayıtlarının işlenmesi, davranış ve tasarım spektrumları, yer hareketi tahmin denklemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi, sismik tehlike analizleri ve farklı şiddet ölçülerine bağlı sismik risk değerlerdirmeleri üzerinedir. Akademik çalışmaları Bulletin of Earthquake Engineering, Bulletin of the Seismological Society of America, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Earthquake Spectra ve Teknik Dergi gibi saygın dergilerde yayınlanmaktadır.