Pekel Uludağlı, N. & Sayıl, M. (2013). Suça karışmış ergenlerde problem ve olumlu sosyal davranışların, ergenin, annenin ve arkadaşın özellikleriyle ilişkileri bağlamında incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 28 (71), 57-69.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • ii. Accepted
Pekel Uludağlı, N. & Sayıl, M. (2013). Suça karışmış ergenlerde problem ve olumlu sosyal davranışların, ergenin, annenin ve arkadaşın özellikleriyle ilişkileri bağlamında incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 28 (71), 57-69.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl
Research item files: