Pelin Şenel

Pelin Şenel lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim dalında Haziran 2010 tarihinde tamamlamıştır. 2009-2010 Sonbahar döneminde Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Jagiellonian Üniversitesi (Krakow/Polonya) Matematik ve Bilgisayar Fakültesinde eğitim almıştır. Şubat 2011'de Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Yandal Programından mezun olmuştur.

Yüksek Lisans eğitimini Haziran 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamlamış, Ekim 2017 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden doktora derecesini almıştır. Şubat 2012-Ocak 2018 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Şubat 2018 tarihi itibari ile TED Üniversitesi Temel Bilimler Biriminde Saat Ücretli Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır.

Akışkanlar mekaniği problemlerinin matematiksel modellemesi ve nümerik çözümü üzerine araştırmalar yapan Pelin Şenel, dönen disk akımı, biyomanyetik akışkan akımı, Stokes akış ve Manyetohidrodinamik akış problemleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.