Zeki Sayar ve Arkitekt / Örgütlemek-Tasarlamak-Belgelemek Sempozyumu

Cengizkan, A; İnan, AD; Cengizkan,NM, der. (2015) Zeki Sayar ve Arkitekt / Örgütlemek-Tasarlamak-Belgelemek Sempozyumu, Kasım 2015, TMMOB Mimarlar Odası Yayını; Ankara; ISBN 978-605-01-0777-7; 340 sayfa.