TUBİTAK projesi 112K596, “Türkiye’de okul ikliminin psikolojik değişkenler açısından incelenmesi, 01.04.2013-2015. Figen Çok Proje Danışmanı, Araştırma Grubu: Aslı Bugay (yürütücü), Ece M. Tuna, Müge Ç. Örücü, Petek Aşkar

TUBİTAK projesi 112K596, “Türkiye’de okul ikliminin psikolojik değişkenler açısından incelenmesi, 01.04.2013-2015. Figen Çok Proje Danışmanı, Araştırma Grubu: Aslı Bugay (yürütücü), Ece M. Tuna, Müge Ç. Örücü, Petek Aşkar
Sponsor: 
TÜBİTAK
Grant: 
148000
TEDU Authors: 
Figen Çok