Program Çıktıları

İlköğretim Matematik Eğitimi lisans programını tamamlayan öğretmen adayları

  1. Temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı matematik bilgisini ilköğretim matematik eğitimi pedagojisiyle kaynaştırır.
  2. Günlük yaşamda karşılaşılan problemlere matematiksel bakış açısıyla yaklaşarak somut çözümler geliştirir.
  3. Alan içi ve alan dışında kişisel ve mesleki anlamda yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleyerek, disiplinlerarası yaklaşımların ışığında eleştirel olarak irdeler,  öğrenme- öğretme süreçleri içinde etkili bir şekilde kullanır.
  4. Kişisel ve mesleki çalışmalarını desteklemede İngilizceyi etkili bir şekilde kullanır
  5. Kişisel ve profesyonel amaçlarına ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu kaynak ve uygulamaları kullanarak bilgi edinir ve analiz eder.
  6. İlköğretim matematik eğitimi mesleğine, profesyonelliğe, yaşam boyu öğrenmeye, etik değerlere, kişisel ve mesleki gelişime adanmış davranışlar sergiler.
  7. Eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte öğrencilerin gelişimini destekleyici topluma hizmet projelerinde bireysel ve takım olarak çalışma becerileri sergiler.
  8. Öğrenme ve öğretme sürecindeki kendi gelişimini gözlemleyerek öz-değerlendirme yapar; yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular.
  9. Öğrencilerin gelişimine ve kültür özelliklerine uygun, bireysel ve işbirlikli öğrenmeyi destekleyen öğrenme ortamları tasarlar.
  10. Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini düzenli olarak izleme, kaydetme ve öğretimi planlama amacıyla ilköğretim matematik eğitimine uygun çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanır.

Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi

Program Çıktıları ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi