Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Bu eğitim için ön kayıt alıyoruz, hemen ön kaydınızı yapın, eğitim açıldığında size haber verelim.
Eğitim Süresi: 
12 Saat (2 gün)
Eğitim Günleri: 
Cumartesi, Pazar 09.30 – 16.30
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
850.00
TL

Eğitimin Amacı

Proje yazarı ya da yöneticisi olmak, proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, şirketlerinde/kurumlarında proje hazırlama/uygulama/yönetim disiplinini oluşturmak, yeni bir iş alanında deneyim kazanmak, AB proje yönetimi konusundaki eğitim ve bilgisini sertifikalandırmak isteyenler için hazırlanmış genel katılıma açık bir programdır. Proje Döngüsü Yönetimi’nin temel bileşenlerini öğrenmek ve mantıksal çerçeveyi kurgulayabilme becerisi kazanmak tüm proje yöneticileri ve proje geliştiricileri için temel oluşturacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • AB Mali Yardımları
 • Temel kavramlar
 • Proje kavramı
 • Hibe Programları, Hibe Veren Kuruluşlar, Teklif Çağrılarını Takip Etme Yöntemleri
 • AB Proje Döngüsü Yönetimi
 • Mevcut Durum Analizi (Paydaş Analizi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi
 • Planlama (Mantıksal Çerçeve Analizi Matrisi, Faaliyet Planlama, Kaynak Planlama)
 • Uygulama (İzleme, Varsayım güncelleme (risk yönetimi), gösterge kullanımı, faaliyet planı ile sonuçların uyumu, bütçe faaliyet uygunluğu )
 • Değerlendirme
 • Proje Başvuru Dokümanı Bölümleri İnceleme
 • Analiz ve Planlama Aşamalarının Başvuru Formuna Entegrasyonu

 

Eğitmen Profili

Melda Aslan, PMP®

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2006 yılında Lisans, 2010 yılında ise Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. Hidroelektrik Santral projelerinde sosyal ve çevresel etki değerlendirme, yeniden yerleşim eylem planları üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak AB ve çeşitli ulusal fon kaynaklarına yönelik projeler yazdı ve uyguladı. Proje döngüsü yöntemi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı üzerine eğitimler verdi. Takip eden yıllarda Girişimcilik ve İş Planı Geliştirme üzerine farklı gruplar için eğitimler gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlarda ulusal mevzuatı AB mevzuatına uyumlaştırma çalışmaları kapsamında geliştirilen projelerde danışmanlık yaptı. Son yıllarda rüzgâr enerjisinde iyi uygulamalar üzerine çalışmaktadır ve uluslararası mevzuatlarla uyumlu şekilde santral yer seçimi ve proje geliştirme üzerine teknik çalışmalar yürütmektedir. Project Management Institute tarafından onaylı Proje Yönetim Profesyoneli (PMP)’dır. Aynı zamanda kişisel gelişim, yoga, meditasyon ve şifa yöntemleri üzerine çeşitli eğitimlere katılmıştır.