Sanem Yalçıntaş Gülbaş

   Yaklaşık 20 senelik akademi ve sanayi tecrübesi ile araştırmacı ve yöneticilik geçmişi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora, Bilişim Teknolojileri alanında yüksek lisans derecesine sahip olup; disiplinlerarası proje yürütme, teknoloji geliştirme ve ticarileştirme konularında deneyimlidir.

   Teknoloji ve fikri hak ticarileştirme konularında uluslararası uzmanlığın göstergesi olan CLP (Certified Licensing Professional) derecesine sahip Türkiye'deki 4 kişiden biri olarak,  TED Üniversitesi’nde Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü görevini yapmaktadır.

   Üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi arasında 500’e yakın Ar-Ge çalışmasının koordinasyonunda görev almış olup; şirketleşme, lisanslama ve M&A ile sonuçlanan birçok teknoloji ticarileştirme sürecini yönetmiştir. 2015 yılında TÜBİTAK ve UNIDO tarafından GCIP programında “Yılın Mentoru” seçilmiştir.

   2010 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun çeşitli programlarında hakem ve izleyici olarak görev yapmaktadır. H2020-SMEInst, H2020-MSCA-ITN, H2020-BB, FP7-R4SMEs, CIP-EcoInnovation ve EUROSTARS programları kapsamında 400’ün üzerinde teknoloji projesini değerlendirmiş ve izlemiştir.