Sayıl, M. & Kındap-Tepe, Y. (2012). Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik (Parental Control and Adolescence) (Eds. M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık: Kuram ve Araştırma” (s. 329-362). İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.e.- Chapters in books or monographs excluding conference proceedings
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Sayıl, M. & Kındap-Tepe, Y. (2012). Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik (Parental Control and Adolescence) (Eds. M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık: Kuram ve Araştırma” (s. 329-362). İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl
Research item files: