Sayıl, M. & Yağmurlu, B. (2012). Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına Bakış (Parenting Studies in Turkey) (Eds. M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık: Kuram ve Araştırma” (s.15-18). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.e.- Chapters in books or monographs excluding conference proceedings
  • i. Published
  • with TEDU Affiliation
Sayıl, M. & Yağmurlu, B. (2012). Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına Bakış (Parenting Studies in Turkey) (Eds. M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık: Kuram ve Araştırma” (s.15-18). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
TEDU Authors: 
Melike Sayıl