“Sayıl, M. & Yağmurlu, B. (Eds.). (2012). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.” Başlıklı esere 2013 yılı TÜBA-TEÇEP Kayda Değer Telif Eser Ödülü.

  • A.13.-- Professional Awards and Honors
“Sayıl, M. & Yağmurlu, B. (Eds.). (2012). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.” Başlıklı esere 2013 yılı TÜBA-TEÇEP Kayda Değer Telif Eser Ödülü.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl