Sedef Süner

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden aldı. TÜBİTAK doktora araştırma bursuna hak kazanarak 2016 yılında Leuven Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Tasarım tarihi, tasarım ve kültür, kullanıcı araştırması gibi konularda lisans ve lisansüstü derslere katkıda bulundu. Aynı kurum bünyesinde bulunan BİLTİR-ÜTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi’nde çeşitli endüstri ortaklı projelerde kullanıcı deneyimi araştırmacısı olarak çalıştı.

Doktora tez çalışmasını çocuklar için tasarım ve çocuklarla tasarım araştırması yöntemleri üzerine tamamlayan Süner, kullanıcı odaklı tasarım, kullanıcı deneyimi araştırması yöntemleri ve kullanıcı odaklı yöntemlerin tasarım eğitimine kaynaştırılması konularında araştırma ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Sedef Süner, Nisan 2018 tarihinden itibaren TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.