Medya İlişkileri Eğitiminin Ardından

Günümüzde medya aracılığı ile kurulan iletişimin öneminin giderek artması sebebi ile kriz dönemlerinde neler yapılması gerektiği ve izlenecek yöntemler tüm kurumların basın ve kamuoyu birimleri tarafından inceleniyor. Konu ile ilgili temel bilgi ve teknikleri kullanabilmek, istemeyen imajlardan kurtulmak ve tercih edilen kurum olmak için medyanın nasıl kullanılması gerektiğine dair sorular giderek artıyor.

Bu amaçla 18 Şubat 2017 tarihinde eğitmen Itır Ersoy tarafından TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Medya İlişkilerinde Temel İlke ve Yöntemler Eğitimi gerçekleştirildi.

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen eğitim; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğünden beş katılımcı ile sonlandırıldı. Eğitimde; medya ile ilişkilerin yöntemleri, basın toplantısı ve örnekleri, kriz  döneminde medyanın yönetimi ve örnek basın bültenleri gibi konuların üzerinde duruldu.

Salı, 21 Mart, 2017 - 10:15