Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler, özel ve kamu kuruluşlarının çalışan ihtiyaçlarına yönelik olarak, yetenek ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, kurumsal aidiyet ve motivasyonlarını artırmak amacıyla planlanmaktadır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta, TED Üniversitesi Kolej Yerleşkesi veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır. Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar açık eğitimlerde sunulan programların kuruma uygun olarak uyarlanması ile gerçekleştirilebileceği gibi kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.