Şeniz Ayçiçek

Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’ni bitirdikten sonra Odtü Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde temel eğitim programını tamamlamış ve Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde yabancı  dil eğitimini konu alan bir research paper hazırlamıştır.Bir süre Ankara üniversitesi TÖMER’de okutman olarak çalışmış, ardından Karaca Eğitim Merkezi’nde TOEFL, YDS,  çeviri ve genel  İngilizce dersleri  vermiştir. 

2000 yılında Londra’ya gitmiş,Croydon Council, Kingsley Primary School EAL (English as an Additional Language) bölümünde iki yıl görev yapmıştır.Bu bölümde, Londra’da yaşayan ve İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenen göçmen ailelerin çocukları için programlar geliştirmiş ve uygulamıştır.Yine aynı okulda teaching assistant olarak görev yapmış ve İngiliz öğrencilerin özellikle okuma-yazma derslerinde ve ulusal değerlendirme sınavlarında başarılarını artırmaya yönelik çalışmalara katılmıştır.Yaklaşık 5 yıl Londra’da yaşamış ve çeşitli kurslara katıImıştır. Türkiye’ye döndündükten sonra,İngiliz Kültür Derneği Dil Okulları ve Karaca Eğitim Merkezi’nde IELTS VE TOEFL IBT dersleri vermeye devam etmiştir.Eylül 2014 itibariyle TED Üniversitesine katılmıştır.