Serkan Yıldız

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünün yanında İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün yan dal programına katılarak tamamlamıştır. 2011 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Yüksel Lisans eğitimiyle birlikte 2011 yazından itibaren Active English’te İngilizce Öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Burada her seviyeden öğrenciye Genel İngilizce dersleri vermiş ve eğitim danışmalığı görevinde bulunmuştur. Bu görev süresince Genel İngilizce gruplarının plan ve programlarının yapılması ve öğretmenlere materyal sağlama görevlerinde yer almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 yılında DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) programının ikinci modülünü tamamlamıştır.  Şubat 2013 itibariyle katıldığı TED Üniversitesi’nde  İngilizce Yeterlilik Sınavı Hazırlama Birimi'nde görev almıştır.