Sezer Yaşar

 

Sezer Yaşar lisans eğitimini 2007 yılında ve yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Doktora derecesini ise 2017 yılında Johns Hopkins Üniversitesi İktisat Bölümü’nden almıştır.

Araştırmalarında politik kısıtların maliye politikaları üzerindeki etkilerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle hükümetlerin bütçe hazırlama kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların hükümet harcamalarının boyutu ve içeriği üzerindeki etkileri ile ilgilenmektedir. Son çalışmalarında teorik açıdan hükümet bütçelerinin farklı ülkelerde ve zamanlarda farklı detaylılıklarda hazırlanmasını araştırmaktadır. Bütçe detaylılığının yürütme ve yasamanın bütçe üzerindeki kontrolülünün bir belirleyicisi olduğundan hareketle, bu detaylılığın toplumda kamu malları için oluşan farklı tercihler ile ilişkisini incelemektedir.