Sibel Akın

Dr. Öğretim Üyesi Sibel Akın 1987 yılında Ankara/Çankaya'da doğmuştur. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde “Ana Bilim Dalı Birinciliği Ödülü” ve “Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü” ile 2009 yılında tamamlamıştır. Lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) eğitimine 2009-2017 yılları arasında aynı zamanda araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında devam etmiş ve doktora eğitimi süresince 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı ile TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Doktora eğitimini 4.00/4.00 not ortalaması ile tamamladıktan sonra "21. Yüzyıl Sınıf Öğretmenleri İçin Temel Niteliklerin Belirlenmesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Bu Nitelikleri Geliştirmesi Açısından Etkililiği" başlıklı tez araştırması ile doktora derecesini 2017 yılında almıştır. 

Dr. Akın doktora eğitimi sırasında 2014-2015 akademik yılında Columbia Üniversitesi, Teachers College tarafından davet edilerek akademik çalışmalarına TÜBİTAK-2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile Columbia Üniversitesi, Teachers College'ta Curriculum and Teaching Bölümünde Amerika Birleşik Devletleri/Newyork'ta devam etmiştir. Columbia Üniversitesi, Teachers College'ta bulunduğu süre içerisinde "Teaching Residents at Teachers College (TR@TC1 ve TR@TC2) Projeleri"nde araştırmacı olarak yer alarak Öğretmen Yetiştirme Ofisinde çalışmıştır. Ayrıca Akreditasyon ve Ölçme-Değerlendirme Biriminin yürüttüğü "Columbia Üniversitesi, Teachers College'ın Akreditasyonu Projesi"nde de (Columbia University Teachers College- Self-Study Project) araştırmacı olarak yer almış ve bu projede Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Klinik Psikoloji Bölümünün akademik ve araştırma koordinatörlüklerini yürütmüştür.

Dr. Akın hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hem de Columbia Üniversitesi, Teachers College'ta lisans ve lisansüstü düzeylerde olmak üzere çok sayıda dersin asistanlığını yürütmüştür. Akademik araştırmalarını nitelikli öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmenlerinin sahip olması gereken nitelikler, program geliştirme ve program değerlendirme konularında sürdürmekte olan Dr. Akın'ın ulusal ve uluslararası platformda öncü nitelikteki kongre ve konferanslarda sunulmuş birçok sözlü bildirileri ile SSCI, ESCI ve diğer uluslararası/ulusal indeksli dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Dr. Akın Avrupa Birliği Projeleri ve ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) olmak üzere Türkiye'deki çeşitli projelerde de araştırmacı olarak yer almıştır.

2017 yılında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başlayan Dr. Akın, hâlen Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir.