Sibel Balcı

Doç. Dr. Sibel BALCI, lisans eğitimini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Biyoloji Öğretmenliği Programında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Programında 2005 yılında tamamlayan Dr. Balcı, doktora eğitimini ise ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Programında (Fen Bilgisi Eğitimi) 2010 yılında tamamladı. Doçentlik derecesini 2014 yılında İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında aldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında Sınıf Eğitimi ABD Başkanlığı’nı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı’nı yürüttü. 2017 yılında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başlayan Dr. Balcı, hâlen Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı’nı yürütmektedir.

 Dr. Balcı, lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında ve sonrasında, öğrencilerin fen konularında sahip oldukları kavram yanılgıları, kavram yanılgılarını düzeltmek için kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, sürdürülebilir okullar gibi konularda akademik çalışmalar yürüttü. Dr. Sibel BALCI, çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim konularında çalışmalara yer veren “International Electronic Journal of Environmental Education” dergisinin editörlüğünü 2010 yılından beri yürütmektedir. Uluslararası ortaklı bir proje kapsamında Türkçe Ekolojik Ayakizi ölçeğinin geliştirilmesine katkı sağladı. Yurtdışında bulunduğu dönemlerde BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ve LEED (Leedership in Energy and Environmental Design) değerlendirme yöntemleri hakkında eğitim aldı. Bu eğitimi ile edindiği uzmanlığı okul binalarının ekolojik ayakizlerinin hesaplanması konusunda değerlendirmektedir. Akademik çalışmalarını çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim konuları merkezinde sürdürmekte olan Dr. Balcı, aynı zamanda sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve istatistik konularına da ilgi duymaktadır. Dr. Sibel Balcı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde fen öğretimi, çevre eğitimi, istatistik ve bilimsel araştırma yöntemleri derslerine girmektedir.