Şinasi Ellialtıoğlu

Şinasi Ellialtıoğlu Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, sırasıyla, 1971 ve 1973 yıllarında aldı. ODTÜ’den izinli olarak gittiği Missouri Üniversitesi – Columbia yerleşkesinde Kuramsal Yoğun Madde Fiziği dalında Doktora’sını 1977’de bitirdikten sonra ODTÜ’ye döndü. Katıhal Fiziği Anabilim Dalı’nda Doçentlik tezini 1982’de veren Dr. Ellialtıoğlu, 1988 yılında ODTÜ Fizik Bölümü’nde Profesör kadrosuna atandı. 

Aldığı burslar arasında, ODTÜ’de iken JFK Temel Bilimler Bursu (1967 – 1971), Missouri Üniversitesi’nde iken O. M. Stewart Bursu (1975 – 1977) ve NSF Araştırma Projesi bursu (1978 – 1980), KFA – Jülich’te iken Alexander von Humboldt araştırma bursu (1984 – 1986), Georgia Tech’de iken NATO-B araştırma bursu (1995) ve Fulbright Vakfı araştırma bursu (1995 – 1996) sayılabilir. Ayrıca 1987 TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Ellialtıoğlu, 2013 yılında Bilim Akademisi Üyeliği’ne seçildi. 

Şinasi Ellialtıoğlu, NATO Bilim Bursları Programı’nın Ulusal Yöneticiliği (1988 – 1989), TÜBİTAK - Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Başkanlığı (1988 – 1989), ODTÜ Fizik Bölümü Başkanlığı (1988 – 1994), ODTÜ Üniversite Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyeliği (1992 – 1994), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu Üyeliği (1993 – 1996), ve Avrupa Yüksek Basınç Araştırmaları Grubu Danışma Kurulu Üyeliği (1993 – 1996) görevlerini yürüttü. Haziran 2012’de TED Üniversitesi akademik kadrosuna katılan Prof. Dr. Şinasi Ellialtıoğlu, halen Temel Bilimler Birimi Direktörlüğü görevini yürütmektedir. 

Profesör Ellialtıoğlu’nun araştırma konuları, çeşitli yarıiletken ve metal-oksit katıların, yüzeylerinin veya öbeklerinin elektronik, optik, titreşimsel ve yapısal özelliklerinin kuramsal incelemelerini içermektedir. Bu konularda, şimdiye kadar yayınlanmış iki araştırma kitabı ve 60’ı aşkın makalesi bulunmaktadır.