sap course 1453984235

Course Code & Number:

BA 559

Course Title:

Management and Leadership in Educational Institutions

Level of Course:

MS

Credits:

(3+0+0) 3 TEDU Credits, 7.5 ECTS Credits

Catalog Description:

Basic concepts of leadership. Motivation, decision making processes, group dynamics, conflict resolution, leadership and motivation theories from the management perspective. Applications of these theories educational institutions.

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Year of Study: 
Master
Semester: 
Fall
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Compulsory
Required Reading: 
Zorunlu Ders Kitabı: • Ünal, M. (2012). Stratejik yönetim ve liderlik. İstanbul: Beta Yayınevi.
Course Objective: 

Bu dersin amacı temel liderlik kavramlarını ve motivasyon konularını yönetim bakış açısından değerlendirmek ve eğitim kurumları yönetimindeki uygulamalarını incelemektir.

Extended Description: 

Liderlik. Lider, takipçileri ve durum arasındaki etkileşim. Eğitim ve deneyimin rolü. Liderlik ölçümü ve etkilerinin değerlendirilmesi. Güç ve etki. Liderlik ve değerleri. Liderlik özellikleri, davranışları ve yetenekleri. Takipçiler. Motivasyon. Memnuniyet ve performans. Gruplar, takımlar ve bunların yönetimi. Durumun özellikleri. Liderlik teorileri ve değişim.

Computer Usage: 
Bu derste öğrenciler, MS Office uygulamalarını haftalık ödevleri ve projeleri için yaklaşık haftada 2 saat kullanacaklardır.
Learning Outcomes: 

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

  • Yönetim bakış açısından liderlik ve motivasyon kavramlarını tanımlar,
  • Lider, takipçileri ve durum arasındaki etkileşimin önemini kavrar,
  • Liderlerin özelliklerini, davranışlarını ve yeteneklerini ayırt eder,
  • Grup ve takımların performansında liderlik özelliklerinin öneminin farkına varır,
  • Liderlik teorilerini keşfeder.
Planned Learning Activities and Teaching Methods: 
Telling/Explaining
Discussion/Debate
Questioning
Reading
Peer Teaching
Problem Solving
Inquiry
Collaborating
Think-Pair-Share
Case Study/Scenarion Analysis
Video Presentations
Oral Presentation
Guest Speakers
Web Searching
Assessment Methods and Criteria: 
Test / Exam
Quiz/Homework
Written Project
Presentation (Oral/Poster)

Student Workload:

Work Placement
42
hrs
Quizzes /Homeworks
48
hrs
Midterm Exam 1
42
hrs
Case Study Analysis
48
hrs
Others
45
hrs

Prepared By:

Burze Yaşar

Revised By:

sap_editor