sap course 1429272461

Course Code & Number:

EDU 580

Course Title:

Seminar

Level of Course:

MS

Credits:

(0+0+0) 3 TEDU Credits, 7.5 ECTS Credits

Catalog Description:

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Year of Study: 
Master
Semester: 
Spring
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Compulsory
Extended Description: 

Bağımsız ve grup çalışmaları yoluyla programa özgü konu yada sorunlar üzerine çözüm fikirleri üretilmesi. Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması ve uygulanması.Küçük ve büyük grup tartışmaları yoluyla proje önerilerinin, araştıma fikirlerinin, problem durumlarının tartışılması. Fikir ve önerilerin özdeğerlendirme ve akran değerlendirmesi yoluyla incelenmesi.

Learning Outcomes: 

Upon succesful completion of this course, a student will be able to
1. Eğitim kurumları işletmeciliği konusunda proje hazırlama sürecinde bağımsız çalışmayı planlar.
2. Eğitim kurumları işletmeciliği konusunda proje hazırlamak için kaynak araştırması yapar.
3. Eğitim kurumları işletmeciliği araştırmaları bulgularını yorumlar.
4. Eğitim kurumları işletmeciliği alanında bir problem durumu çözmek için uygun bilimsel yöntemleri belirler.
5. Proje/araştırma önerisi/problem tespitini sınıf içi tartışamlar sonunda gerekli değişiklikleri yapmak için yeniden gözden geçirir.
6. Kendisi tarafından hazırlanmayan proje/araştırma önerisi/problem durumunu alan bilgisi doğrultusunda yorumlar.
7. Eğitim kurumları işletmeciliği alanındaki uygulamaları ve yaklaşımları hakkında bakış açısını ortaya koyar.
8. Türkiyedeki ve dünyadaki eğitim kurumları işletmeciliği politikalarını tartışır.

Planned Learning Activities and Teaching Methods: 
Telling/Explaining
Discussion/Debate
Questioning
Reading
Demonstrating
Inquiry
Oral Presentation
Seminars
Hands-on Activities
Web Searching
Assessment Methods and Criteria: 
Oral Project
Self Evaluation
Peer Evaluation

Student Workload:

Prepared By:

Revised By:

sap_editor