Süreç ve Yöntem Odaklı Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi: 
40 saat (5 hafta)
Eğitim Günleri: 
Cumartesi, Pazar 09.00-13.00
Kontenjan: 
20
Fiyat: 
2200.00
TL

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı proje bazlı yönetim sistemini, avantajlarını, prensiplerini tanıtmak, proje yönetimi ve yöntemlerini uygulamalarla ve örneklerle göstermek, yöntemleri örneklerle göstermek, planlama ve risk yönetiminin önemini vurgulamak, yazılım ve karar destek uygulamalarını anlatmak ve tüm bu süreçlerde Proje Yöneticisinin nasıl etkin olabileceğini anlatmak ve nasıl değişimi yönetebileceğini göstermektir.

 Eğitimin İçeriği

Proje Yönetimi: Amaçlar, süreçler, yöntem ve araçlar. Planlama ve Çizelgeleme: CPM, PERT; Bütçeleme,  Proje Finans Yönetimi, Fizibilite analizi ve Finansal Değerlendirme; Takip & Kontrol Yöntemleri: Kazanılmış Değer Analizi. Proje Risk Yönetimi, Program ve Portföy Yönetimi,  Yazılım Desteği ve Karar Destek Sistemleri; Proje Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Liderlik Yolculuklarına Çıkarılması

 • Süreç ve  Yöntem Odaklı Proje Yönetimi Eğitimi ile sektörden bağımsız temel yöntemleri öğrenmek ister misiniz?
 • Yönettiğiniz  projelerin başarı oranını biliyor musunuz?
 • Başarı oranını mantıksal bir çerçeve ve bilimsel yöntemler kullanarak artırmak ister misiniz?
 • Günümüzde  kullanılan işletme terimlerinden ve proje yönetim tekniklerinden haberiniz olsun ister misiniz?
 • Proje  yönetiminde planlamanın önemi sizce azalıyor mu?
 • Projelerin takip ve kontrolü nasıl yapılmalıdır?
 • Projelerde  riski nasıl tanımlarsınız?
 • Risk yönetimi araçlarını kullanarak projelerin başarısını artırabilir miyiz?
 • Proje karar destek sistemleri ne demektir?
 • Proje  finansı ile şirket finansının ortak noktaları ve farkları hakkında bilgi  sahibi misiniz?
 • Yatırım  yapılacak projeleri nasıl seçersiniz?
 • Stratejik yönetim nedir ve projeler için neden önemlidir?
 • Proje yönetimi ofislerine neden ihtiyaç duyulur ve misyonları nelerdir?
 • Proje değerlendirmesi ve raporlama neden önemlidir?
 • Kapanış raporlaması nasıl yapılmalıdır?
 • Kişilik Özellikleriniz nelerdir ve Proje Yönetiminde size ne söylüyor?
 • Liderlik Yolculuğuna çıkmak ister misiniz?
 • Projelerde Değişimi nasıl yöneteceksiniz? Yoksa Değişim mi sizi yönetecek?

 

 

 

Eğitim Programı

Tarih

Konu

 Süre

 

Proje   Yönetimine Giriş: Amaçlar, Süreçler, Kapsam, Yöntemler, Program, Portföy   Yönetimi

4 saat

 

 Proje   Planlama ve Çizelgeleme, Örnekler

4 saat

 

Bütçeleme, Proje Finans Yönetimi

4 saat

 

Kişilik Özellikleri Testi ve Bire Bir Analizi; Liderlik Yolculuğuna Çıkış

6 saat

 

Yazılım Desteği

2 saat

 

Proje Takip ve  Kontrolü

4 saat

 

Project Risk Yönetimi

4 saat

 

Vaka Analizleri/Çalıştaylar

4 saat

 

Değişim Yönetimi

4 saat

 

Uygulamalar ve Eğitim  Değerlendirme

4 saat

 

Eğitmen Profili

Mustafa Hafızoğlu, PMP®

1998 yılında Aselsan’da başladığı çalışma hayatında özellikle savunma sanayii ile kar amacı gütmeyen kuruluşlarda kazandığı 19 yıllık Proje ve Program Yönetimi ve eğitmenlik deneyimleri sırasında birçok karmaşık proje içinde yer almış ve büyük ekiplere liderlik etmiştir. Mustafa Hafızoğlu, Project Management Institute (PMI) üyesi olup 2006 yılından beri PMP® sertifikası sahibidir. 2007 yılından itibaren PMI bünyesinde gönüllü olarak birçok projede yer almıştır. PMBOK Kılavuzu 4. ve 5. Baskılarının ve OPM3 Standartlarının geliştirilmesine katkılarda bulunmuş, PMP sınavının Türkçeleştirilmesi projesinin Türkiye ayağını yönetmiş, PMI’ın en son yayınlanan uygulama rehberi kitabı olan Governance of Portfolios, Programs, Projects kitabının yazarları arasında yer almış ve PMI’ın en başarılı proje yarışmalarında hakem (Evaluator) olarak görev almıştır. PMI’ın kısıtlı sayıda gönüllü liderlerini davet ettiği Liderlik Enstitüsünden 2010 yılında mezun olmuştur. Halen PMI Türkiye Chapter’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Mustafa Hafızoğlu, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden almış olup hâlihazırda Uzay ve Savunma Sanayisinde yeralan özel bir firmada Program Direktörü olarak çalışmakta, ODTÜ ve TED Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Proje Yönetimi dersleri vermektedir. Türkiye’nin ilk ve tek özgün Proje Yönetimi kitabı olan Proje Yönetimi Analitik Yaklaşımlar kitabının yazarlarındandır. TÜBİTAK’ın KOBİ Mentor’udur. Uluslararası Proje Yönetimi Kongrelerinde konuşmacı olarak yer almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.