SURVIVAL TURKISH

Eğitim Süresi: 
6 hafta (haftada 6 saat)
Eğitim Günleri: 
Salı 18:00 - 20:50, Cumartesi 10:00 - 12:50
Kontenjan: 
14
Fiyat: 
1150.00
TL

 

SURVIVAL TURKISH

Duration

6 class hours a week / 36 hours in   total

Instructors

Derem Çanga/ Esra Darıcı

Number of participants

10-14

Class time

50’

Venue

TED University

 

 

Goal:

This course aims to equip learners with the ability to understand and communicate in basic situations they will face during their stay in Turkey.

 

Objectives:

-            listen to gather information

-            listen selectively for desired information

-            read to gather information, to form an opinion,   to reflect

-            write to give information, to describe, to   explain, to narrate, to express opinion

-            speak to give information, to describe, to   explain, to  narrate, to express   opinion

 

 

 

 

 

Some activities in the syllabus are:

-            reading

-            listening

-            writing

-            speaking

-            in-class and outside practice

-            chats with guests

 

 

 Total number of hours: 36 (6 weeks, 6 hours per week)

** The program is based on the levels and outcomes indicated in the Common European Framework of Reference.

 

 

Program Süresi

Haftalık 6 saatlik ders/ Toplam 36   saat

Eğitmen

Derem Çanga/ Esra Darıcı

Katılımcı sayısı

10-14

Ders Süresi

50’

Yer

TED Üniversitesi

 

Amaç:

Bu kursun amacı katılımcılara Türkiye’de yaşadıkları süre içinde   karşılaşılabilecek durumları anlama ve bu durumlarda iletişim kurabilme   becerilerini kazandırmaktır.

 

Kursun hedefleri:

-            Bilgi edinmek için dinleme

-            Aranılan bilgiyi bulmak için dinleme

-            Bilgi edinmek, fikir oluşturmak, yorum yapmak   için okuma

-            Bilgilendirmek, betimlemek, açıklamak, anlatmak,   fikir beyan etmek için yazma

-            Bilgilendirmek, betimlemek, açıklamak, anlatmak,   fikir beyan etmek için konuşma

 

 

 

Ders Planını Oluşturan Bazı Etkinlikler   

-            okuma

-            dinleme/ izleme

-            yazma

-            konuşma

-            sınıf içi ve dışı pratik

-            konuklarla sohbetler

 

 

 Toplam Saat: 36 (6 hafta, haftada 6 saat)

** Program Avrupa Ortak Ölçüt Çercevesinin seviyeleri ve çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır.