Tığrak, A., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Davranışsal ve psikolojik kontrolün olumlu ve anti sosyal davranışlarla ilişkisi: benlik imgesinin aracı rolü. "Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamın

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Tığrak, A., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Davranışsal ve psikolojik kontrolün olumlu ve anti sosyal davranışlarla ilişkisi: benlik imgesinin aracı rolü. "Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler." başlıklı sempozyumda bildiri. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl