Tığrak, A., Kurt, D., Sayıl, M. ve Kındap, Y. Öğretmenin sınıf disiplin stratejileri ile ergenlerin okula ve akademik yeterliğe ilişkin algıları arasındaki ilişkiler 7. Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversite

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Tığrak, A., Kurt, D., Sayıl, M. ve Kındap, Y. Öğretmenin sınıf disiplin stratejileri ile ergenlerin okula ve akademik yeterliğe ilişkin algıları arasındaki ilişkiler 7. Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversitesi, Ankara.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl