Ulukaya, S. ve Bilge, F. (2013). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme, aile bağlamında benlik ve anababa tutumları. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.h.- Conference papers with proceedings
Ulukaya, S. ve Bilge, F. (2013). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme, aile bağlamında benlik ve anababa tutumları. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
TEDU Authors: 
Sevgi Ulukaya