Ulukaya, S. ve Bilge, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin YordayıcılarıOlarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-baba Tutumları. Türk Psikolojik Danışma ve RehberlikDergisi, 5(41), 89-102.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.c.- Articles in refereed journals listed by Thompson Reuters Citation Indices (SCIE, SSCI, A&HCI)
  • ii. Accepted
Ulukaya, S. ve Bilge, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-baba Tutumları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 89-102.
TEDU Authors: 
Sevgi Ulukaya