Umut Parmaksız

Dr. Umut Parmaksız, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden sırasıyla 2004 ve 2007 yıllarında aldı. AB Bakanlığı Jean Monnet bursu ile bir yıl İngiltere’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılında, Bristol Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. Professör Gregor McLennan ve Tariq Modood yönetiminde yazdığı doktora tezinde ‘postsekülerlik’ kavramının sosyal teori ve siyaset kuramı bağlamında geçerliliği, anlamlılığı ve uygulanabilirliğini eleştirel bir biçimde inceledi. TED Üniversitesi’nde göreve başlamadan önce, Bristol Üniversitesi’nde çeşitli derslerde seminer yönetti ve Bilkent Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Umut Parmaksız’ın araştırma alanları sosyal teori ve siyaset kuramının kesişiminde yer almaktadır. Postsekülerlik, sekülerleşme, kamusal alanda din, seküler yaşam biçimleri gibi konularla ilgilenmektedir.