Vesife Hatısaru

Vesife Hatısaru lisans eğitimini 1999 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Anabilim dalında tamamlamıştır. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak matematik öğretmenliğine başlamış ve 10 yıl süreyle lise ve ilköğretim okullarında matematik öğretmenliği yapmıştır.

Öğretmenliğe devam ederken Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2008 yılında eğitimini tamamlamıştır.

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimine yoğunlaşabilmek amacıyla okul öğretmenliğine ara vermiş fakat iş hayatına Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzman olarak devam etmiştir. Bu sayede Hollanda, Amerika, Güney Kore, İngiltere gibi birçok dünya ülkesi ilköğretim ve ortaöğretim eğitim sistemini inceleme fırsatı bulmuştur. Bu deneyim daha sonra verdiği lisans düzeyi Dünyada Okul Matematiği dersi içeriği için oldukça besleyici olmuştur. Doktora eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır.

Doktora eğitimini tamamlamasıyla akademik hayatına Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde üç yıl süreyle yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak devam eden Vesife HATISARU, iş hayatına ise AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal Ajansı) devam etmiştir. Uzun süre hem Okul Eğitimi Alanı hem de Yükseköğretim Alanı uluslararası ortaklık projelerini yönetmiştir. Bu sayede AB Hibe Programlarını öğrenme fırsatı bulmuş ve aynı zamanda Proje Yönetim Döngüsü ve AB Hibe Programları prensiplerini yaşayarak deneyimlemiştir.

Akademik hayata sıkı sarılan Vesife HATISARU, matematik eğitimi alanında birçok ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmış ve hem ulusal hem de uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayınlamıştır. Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları, matematiğe yönelik tutum, (özellikle pedagojik alan bilgisi olmak üzere) öğretmen bilgisi, öğretmen bilgisinin öğrenci öğrenmesine etkisi, uluslararası karşılaştırma çalışmaları ve farklı dünya ülkeleri matematik eğitimi başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.