Yaban, E. H., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Ana babalık ve geç ergenlerin olumlu ve antisosyal davranışları arasındaki ilişki: Duygusal benlik imgesinin aracı rolü. "Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikl

  • A.11.-- Conference Presentations and Duties
Yaban, E. H., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Ana babalık ve geç ergenlerin olumlu ve antisosyal davranışları arasındaki ilişki: Duygusal benlik imgesinin aracı rolü. "Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler." başlıklı sempozyumda bildiri. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
TEDU Authors: 
Melike Sayıl