Yağmur Ar (Ph.D.)

Yağmur Ar, 2010 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü lisans programından bölüm birinciliği ile mezun olmuş, ardından 2017 yılında aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Lisans Sonrası Doktora Programı’nı tamamlamıştır.

2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Yağmur Ar, klinik psikoloji, psikopatoloji ve araştırma yöntemlerine yönelik pek çok lisans ve lisansüstü derste öğretim asistanlığı yapmış, ve bu derslerin uygulamaya yönelik kısımlarını tek başına yürütmüştür. Lisansüstü eğitimi boyunca AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi’nde süpervizyon altında yaklaşık 1000 saatlik psikoterapi hizmeti veren Yağmur Ar, aynı zamanda lisansüstü öğrencilerine Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Psikanalitik Kuram temelli psikoterapi süpervizyonu da vermiştir.

Yağmur Ar’ın temel araştırma alanları arasında kronik hasta gruplarının psikolojik iyiliklerini etkileyen psiko-sosyal faktörler, kronik hasta grupları ve ailelerinde muğlak kayıp, kronik hasta gruplarında büyüme ve gelişme, psikoterapide kültürel faktörler ve psikoterapötik ilişkiyi etkileyen süreçler yer almaktadır. 2012 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılan “Genç Psikologlar Araştırma Yarışması” nda 1. olan Yağmur Ar’ın pek çok uluslarası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Ayrıca, deprem sonrası dayanıklılık ve yerel sağaltım süreçlerini inceleyen ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak da yer almış ve lisansüstü eğitimi sırasında pek çok ulusal ve uluslararası kongreye katılarak bilimsel araştırmalarını sunma şansı yakalamıştır.

Ayrıca kendisi, Ekim 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin halen yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır.