Zehra Çağnan Ertuğrul

Zehra Çağnan lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1999, 2001 ve 2005 yıllarında Londra Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (University College London), Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Cornell Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden almıştır. TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne katılmadan önce, 2006 – 2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak; 2007 – 2013 yılları arasında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Programında Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Programı Koordinatörlük görevini yürütmüştür. Zehra Çağnan'ın uzmanlık alanları deprem acil müdahale sistemleri; mühendislik sismolojisi; sismik tehlike; tarihi yapıların deprem davranışı ve yapı sağlığının izlenmesi gibi konuları kapsamaktadır. Akademik çalışmaları Bulletin of Seismological Society of America, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Journal of Seismology, Journal of Earthquake Engineering ve Earthquake Spectra gibi dergilerde yayınlanmıştır. TÜBİTAK; European Commission ve U.S. National Science Foundation gibi kurumların sponsor olduğu çeşitli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Seismological Society of America, Earthquake Engineering Research Institute TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası ve KTMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası gibi meslek kuruluşlarına üyelikleri bulunmaktadır.