Zeynep Bilki

Zeynep Bilki lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yabancı Dil Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003-2005 yılları arasında özel bir okulda İngilizce öğretmeni ve de 2005-2006 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda okutman olarak çalıştıktan sonra doktora çalışmalarını tamamlamak için Amerika’ya gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini 2009 yılında, doktora derecesini ise 2014 yılında Iowa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi bölümünde tamamlamıştır.

Zeynep Bilki Iowa Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam ederken öğretmen eğitimi ve de yabancı dil eğitimi üzerine farklı projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Yine Eğitim Bilimleri bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ‘Sınıfta Teknoloji Kullanımı’ dersini vermiştir. Doktora derecesini aldıktan sonra 2014- 2016 yılları arasında Amerika’da Kirkwood Community College’da İngilizce bölümünde fakülte elemanı olarak etkili okuma ve yazma stratejileri gibi akademik dil gelişim dersleri vermiştir. 2016 Aralık ayında TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne katılmıştır ve halen aynı bölümde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.  

Zeynep Bilki doktora tezinde ikinci dil okuyucuları ve okuma parçaları arasındaki etkileşimi ve de ikinci dil okuyucularının metin uyumu ve bağlaşıklığına dayalı anlam çıkarımını incelemiştir. Araştırma alanları ikinci dilde okuma ve anlama, bilgisayar destekli dil öğrenimi, materyal geliştirme, müfredat geliştirme ve öğretimi ve öğretmen eğitimi üzerinedir.