TEDÜ Kalite Güvence Sistemi

TED Üniversitesi’nin kalite stratejisi “amaca uygunluk-fitness for purpose” ve uluslararası “standartlara uyum-compliance to standards” bileşenlerini içerir. Amaç, TEDÜ vizyon, misyon, temel politikaları ve bunların Fakülte düzeyindeki eşdeğer ifadelerinde yeralır. Uluslararası standartlar Bologna süreci ve Avrupa Standartları (ENQA-European Standards and Guidelines) ile belirlenir. Temelde farklı yaklaşımlar olmasına rağmen hem amaca uygunluk, hem de standartlara uyumun benimsenmesi yeni kurulan bir üniversitede minimum standartlara uyumun öncelikle dikkate alınması, zaman içinde, içselleştirilen misyon ve amaçların yerine getirilmesine dönük kalite yaklaşımının yerleştirilmesi içindir. Uluslararası partnerler ile işbirliğinin temeli olarak oluşturulan standartlara benchmarking çalışmaları neticesinde ilaveler beklenmelidir.

TEDÜ iç kalite geliştirme ve güvence mekanizmaları, yapılanma ve etkinliklerin nasıl yapılması gerektiğini söyleyen ve standartlar/kılavuz olarak sunulan “TED Üniversitesi Kalite Yönetimi Süreçleri” ile bu etkinliklerin gerçekte nasıl yapıldığını ifade eden  yıllık Özdeğerlendirme Raporları çerçevesindeki çalışmaları içerir.  Yıllık ve dört yıllık çevrim ile eğitim, araştırma ve hizmet fonksiyonların değerlendirildiği TEDÜ Özdeğerlendirme Raporunun temelinde bölümlerin hazırladığı Bölüm Özdeğerlendirme Raporu (Department’s Self-evaluation Report)  ve öğretim üyelerinin hazırladığı Yıllık Akademik Faaliyet Raporu (Annual Faculty Report)  yatar.

TED Üniversitesi Kalite Dokümanına erişim için tıklayınız (DOCX belgesi)

TED Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız (PDF belgesi)

Üniversitemizin EUA için hazırladığı rapor için tıklayınız (PDF belgesi)

EUA’nın Üniversitemiz için hazırladığı rapor için tıklayınız (PDF belgesi)