Ana içeriğe atla

Araştırma

TED Üniversitesi, eğitim, araştırma ve topluma hizmeti üniversitenin kimliğini oluşturan temel unsurlar olarak görür. Günümüz dünyası kazanımlarının pek çoğunu üniversite araştırmalarına borçludur. Buna rağmen üniversitelerdeki araştırma etkinlikleri sadece klasik araştırma çıktıları üretmeye odaklanarak, ancak zayıf ve belirgin bir önem oluşturmayan sonuçlara sebep olabilmektedir.

Bizler içinde bulunduğumuz çağda, entelektüel katkıların bürünebileceği yeni biçimlerin farkında olarak araştırma unsurunu çok daha geniş bir yelpazede ele almaya çalışıyoruz. Araştırma ve eğitim alanlarını tümüyle birbirlerinden ayrıştırılmış iki konu olarak ele almak yerine, toplumsal sorunlara odaklanan, fark yaratabilen, bilimin kapsayıcılığı ve bütünlüğünü vurgulayarak disiplinlerarası yaklaşımlar sergileyen bir araştırma yaklaşımı benimsiyoruz.

TED Üniversitesi öğretim üyelerinin haftada bir günlük iş yüklerini dış kaynaklı projelere ayırabilmelerini sağlayarak araştırmaya odaklanmalarını ve kurum dışında iş birlikleri geliştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca TEDÜ Araştırma Destekleri ile doğrudan üniversite destekli araştırma etkinliklerinin yapılabilmesini teşvik ediyoruz.