Ana içeriğe atla

Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı (TEDYÜV)

TED’in 27.02.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda tekrar Genel Başkan seçilen S.Selçuk PEHLİVANOĞLU başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nun 26.12.2006 tarih ve 46 sayılı toplantısında “Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı (TEDYÜV)”nın kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde Vakıf Senedi düzenlenmiş, 22 Şubat 2007 tarihinde TEDYÜV Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Bunun ardından TED Üniversitesinin kurulması ile ilgili çalışmalara hemen başlanmış, 27 Ağustos 2007 tarihinde TED Üniversitesi kuruluş dosyası YÖK’na sunularak süreç başlatılmıştır.

23.06.2009 tarihinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 23.06.2009 tarih ve 5913 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen EK MADDE 117 ile Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı (TEDYÜV) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması hususu 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yasalaşmıştır.

TED Ankara Koleji, TEDYUV’na kurucu ortak olarak katılma kararı almış ve Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.3.2010 tarih ve E 2010/ 159 sayılı kararı ile hukuki nitelik kazanmıştır. Ankara 17. Noteri’nin 8.3.2010 tarih ve 06348 No’lu işlemi ilebu gelişmeyi de içeren Vakıf Senedi düzenlenmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda TED Yükseköğrenim Vakfı, Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Vakfı’nın ortak olduğu bir vakıf haline gelmiştir.

TEDYÜV Yönetim Kurulu 16.09.2022 tarihinde yapılan son görev dağılımı ile aşağıdaki şekilde oluşmuştur.